Ikrar Kami Berhubung Bukan GMO

Di PipingRock, kami memahami kekhuatiran pengguna tentang bahan yang digunakan dalam Vitamin & Makanan Tambahan yang diambil setiap hari. Mereka mahukan produk yang boleh dipercayai. Produk yang diketahui mereka memenuhi piawaian khusus dan tidak menggunakan bahan terubah suai genetik. Di PipingRock, anda boleh mempercayai label kami. Kami menguatkuasakan protokol ketat bagi memastikan kesemua produk Bukan GMO kami adalah sebagaimana yang didakwa. 


Apakah Itu GMO?

• GMO, yang turut dikenali sebagai Organisme Terubah Suai Genetik, merupakan organisme baharu yang dihasilkan melalui proses yang mengubah sifat genetik organisme tulen. Hal ini berlaku apabila gen dimanipulasikan dengan sengaja untuk mendapatkan sifat yang biasanya tidak berlaku secara semula jadi. 

• Organisme Terubah Suai Genetik menggunakan gen daripada pelbagai spesis untuk menghasilkan organisme baharu. Ini sangat berbeza daripada evolusi semula jadi spesis yang berlaku apabila tumbuh-tumbuhan dibiakkan melalui pendebungaan kacuk dan pembiakbakaan kacuk.


Pendirian Kami Tentang GMO!

Di PipingRock, kami komited terhadap pendekatan kesejahteraan yang asli dan holistik. Secara jujurnya, GMO adalah tidak asli. Kami mengambil masa bertahun-tahun lamanya mencari di seluruh dunia untuk menyediakan bahan yang terbaik dan berkualiti tinggi untuk anda! Meskipun kami tidak dapat mengatakan bahawa semua produk kami Bukan GMO, usaha mencari pembekal yang memenuhi piawaian ketat kami berhubung Bukan GMO dilakukan secara berterusan. Kami menjalankan ujian dan saringan ketat pada produk Bukan GMO untuk memastikan bahan yang tertera pada label kami adalah benar. 


Proses Jaminan

Ikrar PipingRock berhubung Bukan GMO merupakan iltizam kami untuk mengenal pasti produk Bukan GMO untuk pelanggan setia kami. Kami hanya meletakkan Ikon Ikrar Bukan GMO pada setiap produk yang telah berjaya melalui Proses Jaminan Bukan GMO kami. Proses Jaminan kami mematuhi garis panduan ketat dan memastikan bahawa setiap produk yang tertera ikon Bukan GMO telah dikaji serta diuji secara menyeluruh dan disertakan dengan dokumentasi yang wajar.


Piawaian Bersumber Bukan GMO

Di PipingRock, kami telah membangunkan garis panduan untuk memastikan ketepatan pelabelan produk bersumber Bukan GMO:

• Bahan mentah yang kami gunakan dalam produk tidak diperbuat atau tumbuh daripada tumbuh-tumbuhan yang diketahui dihasilkan dengan organisme terubah suai genetik.

• Pembekal kami mesti menggunakan bahan bersumber Bukan GMO dalam pengilangan item yang dibekalkan kepada kami. Mereka dikehendaki memberikan dokumentasi dan pengesahan wajar yang menyatakan bahawa bahan adalah bersumber Bukan GMO.

• Pembekal dikehendaki menggunakan sumber bahan mentah Bukan GMO yang boleh didapati secara komersial dalam jenis GMO seperti bit gula, jagung, kanola dan tanaman lain.

• Terdapat prosedur yang memastikan pembekal kami, yang turut mengendalikan bahan mentah atau keluaran siap GMO, mengasingkan bahan GMO dan Bukan GMO untuk memastikan tidak berlaku sentuhan silang antara Bahan GMO dengan Bukan GMO. Mereka bukan sahaja dikehendaki memastikan bahan-bahan ini diasingkan sepanjang masa tetapi mereka juga mesti mengekalkan langkah-langkah pembersihan yang betul.

• Pembekal dinilai atas kebolehkesanan dan langkah-langkah pengeluaran bersumber Bukan GMO sebagai sebahagian daripada prosedur semakan bahan Bukan GMO rutin. Sebahagian daripada protokol audit termasuk semakan dokumentasi sokongan, lawatan tapak dan ujian PCR (reaksi rantai polimerase) untuk pengesahan.

• Sesetengah produk dan bantuan pemprosesan kami diperoleh daripada bahan haiwan. Malangnya, sukar untuk mengesahkan sama ada makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut mengandungi GMO. Kami sedang berusaha untuk mencari alternatif bagi menyediakan lebih banyak pilihan Bebas GMO kepada anda.

• Produk yang membuat dakwaan sebagai Organik atau telah dibuat dengan bahan Organik tidak terubah suai secara genetik. Produk Organik kami disahkan menurut Program Organik Nasional USDA (USDA National Organic Program) yang tidak membenarkan GMO.