Dasar Pengembalian Kami

Dasar Pengembalian Domestik

Kami berbangga dengan kualiti produk kami dan mahu memastikan anda sangat berpuas hati. Jika anda tidak benar-benar berpuas hati, bagi para pelanggan domestik, anda boleh mengembalikan bahagian yang tidak digunakan (dalam tempoh setahun dari tarikh pembelian) dengan menyertakan penjelasan ringkas dan kami akan membayar balik pembelian anda dengan segera.

Setelah kami menerima item yang dikembalikan, kredit atau bayaran balik akan dibuat.

Untuk memulangkan item, hanya hantarkan item itu kepada:

Piping Rock Health Products, LLC

2120 Smithtown Ave
Ronkonkoma, NY 11779

Kami tidak bertanggungjawab atas penghantaran dan pengendalian item yang dikembalikan. Kami mengesyorkan UPS atau mel berinsurans digunakan untuk pengembalian kerana kami tidak bertanggungjawab terhadap item yang tidak sampai ke gudang kami.

Jika anda ada soalan tentang dasar pengembalian domestik atau tentang pengembalian khusus, hantarkan e-mel kepada kami melalui customerservice@pipingrock.com atau hubungi bahagian Perkhidmatan Pelanggan melalui talian 1-800-544-1925.


 

Dasar Pengembalian Antarabangsa

Semua pesanan antarabangsa layak dikembalikan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pesanan. Anda hanya boleh mengembalikan item yang belum dibuka. Penting untuk anda mengetahui bahawa sekiranya pesanan yang dikembalikan adalah disebabkan oleh dasar produk diharamkan atau dilarang, alamat penghantaran salah, keengganan membayar cukai kastam atau menerima pesanan atau jika tiada orang untuk menerima pesanan anda, kami akan membayar balik ke akaun kad kredit/PayPal anda. Anda akan menerima jumlah pesanan ditolak kos penghantaran, dan semua diskaun. Anda juga bertanggungjawab atas sebarang bayaran tambahan yang lain seperti bayaran penggudangan atau bayaran pos pengembalian.
 
Jika kos pengembalian pesanan adalah lebih mahal daripada jumlah yang seharusnya dibayar balik, kami akan mengarahkan pembawa supaya membatalkan pesanan anda dan anda tidak akan menerima sebarang kredit. Jika produk dirampas oleh kastam, anda tidak akan diberikan kredit untuk produk itu.
 
Setelah item pengembalian anda diterima, kredit atau bayaran balik kepada akaun kad kredit atau PayPal anda akan dibuat.
 
Untuk memulangkan item, hanya hantarkan item itu kepada:

Piping Rock Health Products, LLC

2120 Smithtown Ave
Ronkonkoma, NY 11779

Jika anda ada sebarang soalan tentang dasar pengembalian antarabangsa atau tentang pengembalian khusus, hantarkan e-mel kepada kami melalui  customerservice@pipingrock.com.

 


Perubahan pada Dasar Pengembalian

Kami berhak mengubah dasar pengembalian pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami dengan menyiarkan syarat Dasar Pengembalian kami yang dipinda. Anda bertanggungawab untuk menyemak dasar ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan yang mungkin dibuat. Apabila anda meneruskan Penggunaan Perkhidmatan ini susulan penyiaran perubahan pada dasar ini atu syarat lain bermaksud anda menerima perubahan itu.