Dasar Pengembalian Kami

Dasar Pengembalian Domestik

Kami berbangga dengan kualiti produk kami dan mahu memastikan anda sangat berpuas hati. Jika anda tidak benar-benar berpuas hati, bagi para pelanggan domestik, anda boleh mengembalikan bahagian yang tidak digunakan (dalam tempoh setahun dari tarikh pembelian) dengan menyertakan penjelasan ringkas dan kami akan membayar balik pembelian anda dengan segera.

Setelah kami menerima item yang dikembalikan, kredit atau bayaran balik akan dibuat.

Untuk memulangkan item, hanya hantarkan item itu kepada:

PipingRock Health Products

CS Return Dept. 

2110 Smithtown Ave

Ronkonkoma, NY 11779-7347

USA

Kami tidak bertanggungjawab atas penghantaran dan pengendalian item yang dikembalikan. Kami mengesyorkan UPS atau mel berinsurans digunakan untuk pengembalian kerana kami tidak bertanggungjawab terhadap item yang tidak sampai ke gudang kami.

Jika anda ada soalan tentang dasar pengembalian domestik atau tentang pengembalian khusus, hantarkan e-mel kepada kami melalui customerservice@pipingrock.com atau hubungi bahagian Perkhidmatan Pelanggan melalui talian 1-800-544-1925.


Dasar Pengembalian Antarabangsa

Di PipingRock, kesemua perkara yang kami lakukan adalah untuk menyediakan produk dan perkhidmatan terbaik kepada anda untuk menyokong kehidupan sihat.

Semua pesanan antarabangsa layak menerima bayaran balik dalam tempoh 4 bulan (120 hari) daripada tarikh pesanan.

Kami akan membuat bayaran balik penuh dan/atau menggantikan pesanan apabila:

          • Anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda telah terima

          • Anda menerima pesanan yang salah atau terdapat item yang hilang dalam pesanan anda

          • Jika bungkusan anda dikembalikan daripada kastam disebabkan sekatan produk

          • Jika bungkusan anda dikembalikan kerana alamat yang tidak dapat dihantar bungkusan

Tiada pengembalian diperlukan jika pesanan adalah di bawah USD $100. Hanya serahkan permintaan anda dalam tempoh masa yang sewajarnya. Kami komited dalam memberi anda pengalaman terbaik dengan produk kami dan menjamin kepuasan 100% daripada pasukan khidmat pelanggan kami.

PipingRock Health Products

CS Return Dept. 

2110 Smithtown Ave

Ronkonkoma, NY 11779-7347

USA

Jika anda ada sebarang soalan tentang dasar pengembalian antarabangsa atau tentang pengembalian khusus, hantarkan e-mel kepada kami melalui  customerservice@pipingrock.com.


Perubahan pada Dasar Pengembalian

Kami berhak mengubah dasar pengembalian pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami dengan menyiarkan syarat Dasar Pengembalian kami yang dipinda. Anda bertanggungawab untuk menyemak dasar ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan yang mungkin dibuat. Apabila anda meneruskan Penggunaan Perkhidmatan ini susulan penyiaran perubahan pada dasar ini atu syarat lain bermaksud anda menerima perubahan itu.